Fűtéskorszerűsítés támogatás 2021

futéskorszerűsítés pályázat kép

Kazáncserei támogatás 2021-2022-ben támogatott, 50%-ban vissza nem térítendő támogatási rendszerét az alábbi műszaki megoldásokkal tudjuk vállalni:

2021-2022 kazáncsere támogatási rendszerében a helyszíni felmérést, valamint az ehhez tartozó részletes, tételenként árajánlat elkészítését díjmentesen vállaljuk.

Tételes, részletes árajánlatot a felmérést követően 5 napon belül elküldjük ügyfeleinknek, mellyel pontos és kalkulálható összegekkel tudják felmérni a kazáncsere anyagi vonzatát, valamint a teljes fűtéskorszerűsítés költségeit.

kazáncsere támogatás Elengedhetetlen információk a kazáncsere támogatás teljes folyamatáról és menetéről:

A teljes fűtéskorszerűsítés az az alábbi tételek százalékos megosztásában, forintálisan az alábbiak szerint választható szét:

- Kémény kiépítés és munkadíj: 40%

- Kazán felszerelése és bekötése: 20%

- EPH jegyzőkönyv és kiépítés: 5%

- Engedélyeztetés és gázművek átvétele: 35%

Bővebb információért az alábbi kategóriák közül választhat:

Egyszerűsített készülék csere főmenü ikon
Kondenzációs kazán csere főmenü ikon
Kémény kiépítés főmenü ikon
Fűtéskorszerűsítés árak főmenü ikon

A teljes fűtéskorszerűsítés költsége a választott kivitelező függvényében nagy mértékben eltérhet, de engedélyeztetési folyamat hiányában a kazáncserét semmiféle képpen nem ajánljuk, mivel a támogatás utólagosan könnyen ellenőrizhető, nyomon követhető, így a korszerűsítésre felvett 50% támogatás utólag megvonható a teljes engedélyeztetési folyamat végig vitelének hiányában, továbbá az esedékes kéményseprői ellenőrzések és gázművek általi óracserék és műszaki ellenőrzések alkalmával a helytelenül és engedély nélküli kazán felszerelése azonnali kizárást jenent a gázfogyasztásból.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a gázórát piros plombával látják el, gázfogyasztás a teljes engedélyeztetési folyamat lefolytatása előtt nem lehetséges – további irreálisan magas költségekkel járhat.

fűtéskorszerűsítés támogatás 2021 A támogatási rendszer benyújtási feltételeit figyelembe véve kizárólag olyan, a fűtéskorszerűsítési támogatásban jártas szakkivitelezőt válasszon, ahol az ön által előfinanszírozott és kifizetett kivitelezési munkát a támogatás benyújtása után 30 napon belül vissza tud igényelni. Semmi értelme egy a támogatási rendszerben nem jártas, esetlegesen rosszul értelmező, vagy nem megfelelő számlát kiállító vállalkozót megbízni, mivel a támogatás egyszer lehet igénybe venni, melyben a fűtéskorszerűsítés anyag és munkadíj számlája csak egy tétel, de az egyéb felújítási költségek – fürdőszoba felújítás, lakás átalakítás – összegének visszatartását is érintheti.

A fűtéskorszerűsítési támogatás legideális esetben 50%-ban támogatott, de a támogatás anyag és munkadíj összetételében nyújtható be, támogatás összege az anyag és munkadíj kisebbik összegének kétszerese. Bizonyos munkálatok anyag és munkadíj összetétele nagy mértékben, szakmánként eltérhet.

A kazán fizikális cseréjét követően szükséges a kialakított kazán és kéményrendszert a megfelelő hatóságok felé átadni (Fővárosi Vízművek, FŐKÉTÜSZ)a támogatás benyújtását követően az engedélyek hiányában a támogatás megvonható az adott kiépítési munka számlájának benyújtását követően.

A teljes engedélyeztetés lebonyolításához több szakma szakemberének együttes bevonása szükséges.

A kémény kiépítését kamarai tagsággal rendelkező kémény kiépítési szakiparos, a gázátadást kamarai tagsággal rendelkező gáztervező, valamint gázszolgáltatónál regisztrált gázigazolvánnyal rendelkező szakember egyidejű bevonásával lehet átadni.

kazáncsere támogatás 2021 A kazán fizikális cseréjét követően szükséges a kialakított kazán és kéményrendszert a megfelelő hatóságok felé átadni (Fővárosi Vízművek, FŐKÉTÜSZ)a támogatás benyújtását követően az engedélyek hiányában a támogatás megvonható az adott kiépítési munka számlájának benyújtását követően.

A teljes engedélyeztetés lebonyolításához több szakma szakemberének együttes bevonása szükséges.

A kémény kiépítését kamarai tagsággal rendelkező kémény kiépítési szakiparos, a gázátadást kamarai tagsággal rendelkező gáztervező, valamint gázszolgáltatónál regisztrált gázigazolvánnyal rendelkező szakember egyidejű bevonásával lehet átadni.

A pár százezer forintos árajánlatokat fokozott körültekintéssel kell kezelni .

Kazáncsere során a kémény korszerűsítése szükséges, mely költsége a teljes költségekre vetítve is magas, de ennek hiányában a rendszer nem engedélyezhető.

A kazáncsere kiépítése után hivatalosan nem helyezhető üzembe a fűtéskorszerűsített hálózat, továbbá az első kéményseprői ellenőrzésnél, vagy az illetékes gázszolgáltató eseti ellenőrzésénél a gázórát az illetékes gázszolgáltató, vagy a Katasztrófavédelem kollégái lezárják, a gázfogyasztásból történő teljes kizárással, ezután a százezer forintos összegre is rúghat.

fűtéskorszerűsítési támogatás 2021 Az aktuálisan lakásukban üzemeltetett nyílt égésterű, vagy turbós gázkazánok korszerűsítése csak kondenzációs kazán cseréjére, telepítése lehetséges.

Ha a gázkészülékük meghibásodott, gyakori a javításuk, esetlegesen a javítási költségük irreálisan magas és nem gazdaságos.

Egyetlen lehetőség a kondenzációs kazán cseréjében rejlik. A jelenlegi uniós jogszabályok és rendelkezések csak ennek kiépítését teszik lehetővé.

Lehetőség van továbbá konvektoros fűtésrendszerek korszerűsítésére, modernizálására. Kondenzációs kazánrendszer kiépítésével korszerűsítésével és radiátoros hőleadók telepítésével és szabályzókkal jelentős, akár 40-50 %-os megtakarítás is elérhető.

Új építésű fűtésrendszerek kiépítése során lehetőség van a teljes kazánrendszer, hőleadók és elektromos szabályzórendszerek tervezésére és kialakítására. Itt padlófűtési, fal és mennyezetfűtési rendszer kialakítása is lehetséges.

Vissza nem térítendő támogatás kazáncseréhez és fűtéskorszerűsítéshez 2021.01.01-től, 2022. december 31-ig igényelhető.

A gyermeket nevelő családok kazáncsere pályázat támogatásának feltételeit a november 25-én megjelent 518/2020. (XI.25.) kormányrendelet tartalmazza, 2021. január elsején lépett hatályba és 2022. december 31-ig lesz elérhető.

Kazáncsere támogatás igénybevételéhez az alábbi feltételeknek szükséges megfelelni:

• magyar állampolgár, magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,

• A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti. A támogatást az igénylő – együttes igénylők összesen – egy alkalommal veheti igénybe.

• A támogatásra az igénylő valamennyi, vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után jogosult. Ha a gyermeket a támogatás igénybevétele során a szülők többes gyámul rendelt személyek legalább egyikénél figyelembe vették, egy újabb igénylés során már nem vehető ismételten figyelembe.

• magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően,

• vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, aki

– a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
– a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
– kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására vehető igénybe.

A 2021-2022 kazáncsere támogatáshoz az igénylőnek – házastársak, élettársak esetén legalább egyik félnek

• legalább 1 éves TB jogviszonnyal kell rendelkeznie a kérelem benyújtásakor, melyben egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.
• A kazáncsere támogatás igénylőjének – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nem lehet nyilvántartott köztartozása.
• Az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.
• A kazáncsere támogatást igénylő – házastársak, élettársak, házastársak igénylése esetén mindkét fél -, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen.
• Ugyanarra az ingatlanra ugyanazon személy egyszer veheti igénybe a fűtéskorszerűsítési támogatást.

kazáncsere támogatás - fűtéskorszerűsítés Cégünk a fűtéskorszerűsítés során gondosan ügyel a támogatás lehívásához szükséges anyag és munkadíj 50-50% összhangjára, valamint a támogatás kifizetéséhez, lehívásához szükséges papírmunkát és tételesen kiállított számlát a megrendelő részére a munka befejeztével átadja.

Nem javasoljuk a kiépítésre KATA-s vállalkozók felkérését, mivel kazáncsere anyag és munkadíj csak olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

A fűtéskorszerűsítési támogatást a beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el. A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott 30 napos időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be. Ha a támogatás jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki. A támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül kerül folyósításra a támogatás az igénylő belföldi fizetési számlájára.

A kazáncsere támogatás igénybevételének jogszerűségét a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult az illetékes kormányhivatal helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni.

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint. a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.

Általában a kazáncsere – fűtéskorszerűsítés a kiépítési anyagköltség és munkadíj együttes összege nem éri el a 3 millió forintos támogatási összeghatárt. A támogatási összeg fennmaradó összegéből egyéb felújítási munkálatok is igényelhetők.

fűtéskorszerűsítés - kazáncsere Benyújtandó dokumentumok


• Kazáncserét megelőzően aláírt vállalkozási szerződések másolata

• A fűtéskorszerűsítés végszámlájának kifizetését igazoló dokumentum másolata

• Az igénylőnek és a kazáncsere támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermekeknek lakcímet igazolványának másolata.

• Részletes anyag és munkadíj részletes, szerződés szerinti számlaösszesítője

• Az igénylő írásban tett nyilatkozata TB jogviszonyról

• Az személyigazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata

Népszerű keresőszavak

fűtéskorszerűsítés támogatás, kazáncsere támogatás 2021, fűtéskorszerűsítés támogatás 2021, kazáncsere támogatás,